Sandefjordsselskap med millionstøtte fra Innovasjon Norge: –Stort behov i bransjen

Posted in ,

Saken ble opprinnelig publisert på Sandefjords Blad – sb.no av Magnus Lutnæs Aas, 12. januar 2024.

SATSER STORT: Daglig leder Axel I. Tenvik og Orbify.ai mottok nylig nesten fire millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge. Selskapet som ble stiftet i 2021 satser mot en omsetning på 500 millioner kroner i 2025. Foto: Orbify.ai AS

Axel L. Tenvik og Orbify.AI AS er kanskje ukjent for en del i Sandefjord, men selskapet
er på god vei mot å bli en av de største på sitt felt i området.

Blant tildelingene fra Innovasjon Norge i desember var Orbify.AI AS, med adresse på dhub i Sandefjord sentrum. Det var et selskap som ikke har vært i lokalavisens spalter tidligere. Derfor tok vi kontakt for å høre hva de driver med, og hva de nesten fire millioner kronene fra Innovasjon Norge er ment til.

– Vi er et programvareselskap som både utvikler egne løsninger, men også har en klar oppkjøpsstrategi.

Vår kjerneekspertise er at vi har bygget en AI-plattform i bunn som kan analysere og håndtere store datasett, forteller daglig leder Axel L. Tenvik til Sandefjords Blad. Han har rundt tjue års erfaring fra blant annet London og Silicon Valley der han jobbet mye med kjøp, salg, sammenslåing og finansiering av programvareselskaper, såkalt «Investment banking».

For to og et halvt år siden bestemte han seg for å flytte hjem og stifte selskapet Orbify.AI AS.
– Vi etablerte selskapet her, men de fleste folkene våre sitter i Asker og Oslo. Det er primært meg som jobber fra Sandefjord, noe som har familiære årsaker, sier han, men legger til at han tilbringer en god del tid i Oslo også.

Kunstig intelligens
Grunnen til at han startet selskapet var at han så et stort potensial i bruken av kunstig intelligens (KI) som integreres i allerede utviklede programvareløsninger.
– Med KI kan man analysere og transformere store mengder data til handlingskraftig innsikt, som muliggjør innovasjon, automatisering og effektivisering av programvareløsninger, sier Tenvik.

Han mener den tekniske kompetansen til selskapet, og erfaringen innen salg, markedsføring og skalering av programvareselskaper gjør de godt rustet til å lykkes.

– Innledningsvis satt vi sammen et team bestående av personer med dyp kompetanse innen KI og maskinlæring, samt personer med lang og suksessfull fartstid innen salg og markedsføring av programvare til bedrifter og offentlig sektor. Vi så trenden med kunstig intelligens, og skjønte at det handler om å bruke dette og integrere det i eksisterende datakilder og løsninger. Det er det de nå gjør gjennom selskapet. Tilskuddet fra Innovasjon Norge går til et prosjekt med mål om en smartere og mer miljøvennlig transportløsning.

Redusere drivstofforbruk

– Vi har et samarbeid med et stort, børsnotert, norsk rederi. Der har vi installert en programvareløsning på et av fartøyene, som vil fungere som et testmiljø. Programvaren til selskapet skal hente ut en rekke ulike data fra systemene om bord, som for eksempel værdata, hastighet, drivstofforbruk og andre operasjonelle data fra automasjonssystemer og sensorer om bord på fartøyene. Alt dette analyseres med bruk av KI med mål om å redusere drivstofforbruket til skip.

– Det er et stort ønske og behov for å redusere kostnader, bli mer effektive og mer miljøvennlige. Dette prosjektet, med støtte fra Innovasjon Norge, skal skape grunnlag for å ta bedre beslutninger. Kaptein og mannskap skal få løpende anbefalinger om hvordan de kan redusere drivstofforbruket, som vil skape en positiv miljøeffekt med mindre utslipp av klimagasser.

Stort mål

Ser vi bort fra det maritime prosjektet er løsningene til selskapet rettet mot mellomstore og store bedrifter, samt offentlig sektor. Men selskapet driver også aktivt med oppkjøp.
– Det er en del av strategien vår. Og med selskaper vi kjøper, eller løsninger vi utvikler, så jobber vi med å skalere disse for mulig salg enten i Norge eller utlandet.

Selskapet har kjøpt opp flere selskaper siden de startet opp, og Tenvik antyder at nye oppkjøp er like rundt hjørnet.

– Da vil Orbify på gruppenivå ha en konsolidert helårsomsetning i 2024 på over 300 millioner kroner, og mer enn 100 ansatte.

Hva er målet deres? – Vi har satt som mål å ha over 500 millioner kroner i repeterende inntekter innen utgangen av 2025, som vil være en kombinasjon av oppkjøp og organisk vekst. Så får vi på det tidspunktet vurdere en børsnotering eller om det blir mer aktuelt å få inn en større finansiell aktør.

Orbify. AI AS fungerer som moderselskap for selskapene de kjøper opp, som beholdes som egne enheter.

LES OGSÅ
Sandefjordsfirma kjøper opp IT-selskaper og planlegger børsnotering

Author

Thanh Nguyen